ARI KÜLTÜREL A.Ş.

DUYURUİSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Ticaret Sicil No : 627192-0
Ticaret Unvanı : Arı Kültürel Sosyal Ve
Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Ticari Adresi : İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. 2/A Ferhunde Birkan Kız Yurdu Sarıyer/İstanbul

   Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararın İptali/Butlanı Davasının Duruşma Günü Duyurusu;

   Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 02.10.2020 tarihinde, saat: 14:00’da, şirket merkezi olan “İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Reşitpaşa Mah., 2-A Ferhunde Birkan Kız Yurdu, Maslak, Sarıyer/İstanbul” adresinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında alınan 8 numaralı kararın iptaline/butlanına ilişkin İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2020/742 esas sayılı dosya numarası ile dava açılmıştır.

   İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 31.12.2020 tarihli Tensip Tutanağına istinaden iptal/butlan davasına ilişkin duruşmanın 15.04.2021 tarihinde saat: 13.50’de İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi Duruşma Salonunda (Çağlayan Meydanı, Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:223 Şişli/İstanbul) gerçekleştirileceği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 448. maddesi gereğince ilan olunur.

Adı – Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Kaşe – İmza