DİĞER EĞİTİM ARAŞTIRMA DESTEĞİ

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde büyük bir özveri ile çalışmış ve çalışmakta olan bütün eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme konularında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak; bu camianın gelişme olanaklarını artırmak; Üniversitemizin ulusal ve uluslararası platformlardaki yerini üst düzeylere taşımak; eğitim ve öğretim içeriğini, standartlarını, erişilebilirliğini ve kalitesini yükseltmek amaçlarını güden İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne gerek maddi gerekse manevi çok çeşitli hizmet ve olanaklar sunmaktadır.

Bu kapsamda, İTÜ akademisyenlerine çeşitli destekler veren vakfımız “eğitim araştırma” gibi konularda da destekler vermektedir. Akademisyenlerin eğitim, bilimsel araştırma gibi konularda yürüttükleri projelere ihtiyaç duydukları maddi desteğin vakfımız tarafından karşılanması, vermiş olduğumuz diğer akademik desteklerdendir.

Bu desteğin verilebilmesi için projenin detayları, proje için ihtiyaç duyulan miktar (detaylandırılarak) ve gerekli evraklarının temini ile başvuru süreci başlar. Başvuruya konu olan proje değerlendirilip uygun görülmesi halinde vakfımız tarafından desteklenir.

Başvuru için gerekli evraklar;

Başvuru Süreci ve Gerekli Evraklar

İTÜ Geliştirme Vakfının destek vermiş olduğu bazı önemli projeler için tıklayınız