YURT DIŞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEKLERİ

Genel Bilgiler

İTÜ Geliştirme Vakfı kurulduğu ilk günden beri İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerine akademik araştırma ve teşvik için birçok destek vermiştir. Vakfımızın akademisyenlere verdiği destekler, üniversitemizin yurtdışı ilişkilerini geliştirmek, öğretim üyelerimizin küresel ölçekte tanınırlığını artırmak ve bilimsel ağlarını genişletmek amacı yanında akademik personelin kişisel ve kolektif çalışmalarını geliştirme amacına yönelik programlardır.

2019 yılı itibari ile vakıf yönetimi yeni programlarla akademisyenlerin yurt dışı araştırma olanaklarını geliştirmek üzere çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Akademisyenlerimize sunduğumuz Yurtdışı Bilimsel Araştırma Destelerimiz;

Yurtdışı Bilimsel Araştırma Destekleri

Yurtdışına uzun süreli bilimsel araştırma yapmak üzere gidecek olan öğretim elemanlarına verilen en az 3 ay, en çok 10 ay yol ve aylık harcama desteğini kapsamaktadır. Bu proje ile İTÜ’de akademisyenlerin bilimsel araştırma yapmalarına imkân sağlayarak, Vakıf kaynaklarını bilime, araştırmaya ve sonuçta da İTÜ eğitimine kalıcı destekler vermek için hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Vakfımız geçen yıllarda “İTÜ Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri” (UAİP) programına verdiği desteklerin ardından kendisi yeni bir programı hayata geçirmektedir. Vakfımızın yürüttüğü “Yurtdışı Bilimsel Araştırma Programı’na” başvuru şartları, başvuru süreci ve başvuru evrakları hakkında aşağıda bilgi edinebilirsiniz.

Başvuru Koşulları

a) İTÜ’de tam gün statüsünde çalışmak,
b) En az “Doktora” derecesi almış olmak,
c) Yurtdışında Uluslararası tanınırlığı olan bir yükseköğretim kurumundan “misafir araştırmacı” ya da benzeri bir statüde kabul edildiğini belirten bir belge almış olmak.
d) Çalışmada kullanılacak yabancı dili araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini son beş yıl içinde İngilizce dil sınavından 80 puanı aldığını belgelemek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Yapılan başvurular, konuları ve talep edilen desteğe bağlı olarak Vakfımız Yönetim Kurulunca değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuçlar başvuru yapan İTÜ öğretim üyelerine yazılı olarak bildirilir.

Destek verilmesi durumunda işlemlerin sürebilmesi için