ARI TEKNOKENT A.Ş.

İTÜ ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. Genel Bilgi

Teknoparklar, araştırma geliştirmeye odaklı teknolojik kalkınmanın gerçekleştirilmesi yolunda üniversite-sanayi iş birliği ile bilimsel ve teknolojik araştırmaların teknoloji tabanlı üretim ve ticari faaliyetlere dönüşmesini sağlayan, temel araçlarının en önemlilerinden biridir. 2001 yılında ‘4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Ülkemiz ‘üniversite-sanayi iş birliği’ alanında önemli adımlar atmış ve ülke çapında önemli teknoloji bölgelerinin gelişmesi gerçekleşmiştir.
Bu kapsamda 2002 yılında faaliyetlerine başlayan İTÜ ARI Teknokent, teknoloji firmalarına ve girişimcilere bilimsel açıdan yetkin akademik kadrolarını da devreye sokarak teknoloji geliştirmeleri ve bu teknolojileri ticarileştirmeleri için uygun ortam ve olanakları sunmuştur. İTÜ, bir anlamda Türkiye’nin teknoloji gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen ülkemizin girişimcilik ve inovasyon üssüdür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı 2017 Teknoloji Bölgeleri Performans Endeksi Sonuçları’na göre İTÜ ARI Teknokent, Türkiye’deki tüm teknoparklar içerisinde birinci sırada yer almıştır.
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi içerisinde yer alan ve Vakfımızın da %66 pay sahibi olduğu İTÜ ARI Teknokent içerisindeki 290 firmada 7 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak, yılda 600’ün üzerinde proje geliştirmektedir. İTÜ ARI Teknokent, 624.318,97 m2 büyüklüğünde bir arazide, 10 binasıyla bugüne kadar 148’i patentli toplamda 2.800’ün üzerinde başarılı Ar-Ge projesine imza atmıştır. Kurulduğu günden bu yana 300 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştiren İTÜ ARI Teknokent firmalarının, 2018 yılı cirosu 2,94 milyar TL; Ar-Ge ihracatı ise 51 milyon dolardır.
Ayrıca “start-up”larıyla Dünya’nın en iyi üçüncü üniversite kuluçka merkezi olarak seçilen İTÜ Çekirdek, Türkiye’nin ilk ‘scale-up’ girişimcilik merkezi İTÜ Magnet ve teknoloji firmalarına ihracat kapılarını açan uluslararası hızlandırma programı Innogate programları sayesinde İTÜ ARI Teknokent, Dünya’nın önemli girişimcilik merkezlerinden birisi haline gelmiştir.

İTÜ ARI TEKNOKENT BİNALARI

ARI 1

İlk binamız ARI 1, 2003 yılı Eylül ayında hizmete girmiştir. Toplam inşaat alanı 6.000 m2, Ar-Ge ofis mekânı 3.812 m2’den oluşmaktadır. ARI 1 binamızdaki imkânlar arasında 3 adet toplantı odası, seminer/toplantı teçhizatı, restaurant ve 2 adet iç bahçe olarak sıralanabilir.

ARI 2 Binası

ARI 2

Binamız, Dünya Bankası desteği ile 2003 yılında başlatılan proje, 2005 yılı Ekim ayında Vakfımızın ve Değerli mezunumuz Erol Üçer’in desteği ve yeni uygulanan finans modelleri ile tamamlanarak hizmete girmiştir. Toplam inşaat alanı 19.803 m2,

Ar-Ge ofis mekânı 14.030 m2’den oluşmaktadır. ARI 2 binamızdaki imkânlar arasında 90 kişilik konferans salonu, 35 ve 15 kişilik seminer/toplantı odaları, fuaye alanı, seminer/toplantı teçhizatı, sağlık hizmetleri, restaurant, açık ve kapalı otopark olarak sıralanabilir.

ARI 3 Binası

ARI 3

Binamız, 2010 yılında projelendirilmiş, 2012 yılı Kasım ayında hizmete girmiştir. Toplam kapalı alan 54.000 m2 olup, Ar-Ge ofis mekânı 25.000 m2’den oluşmaktadır. Ön kuluçka merkezimiz “İTÜ Çekirdek” yaklaşık 800 m2 olup ARI 3’ te yer almaktadır. ARI 3 binamızdaki imkânlar arasında 110 kişilik konferans salonu, 23, 36 ve 2 adet 54 kişilik seminer/toplantı odaları, fuaye alanı, lobi, seminer/toplantı teçhizatı, 3 ayrı restaurant alanı, sağlık hizmetleri ve 640 araç kapasitesine sahip kapalı otopark olarak sıralanabilir.

ARI 4

Binamız, 2010 yılı Ağustos ayında hizmete girmiştir. Toplam kapalı alan 6.500 m2 olup, Ar-Ge ofis mekânı 4.000 m2’den oluşmaktadır. Bunun yanı sıra 2017 yılının başında faaliyete başlayacak olan ileri girişimcilik merkezimiz “MAGNET” de ARI 4’ te yer almakta olup 2000 m2 alana ve 169 koltuk kapasitesine sahiptir. ARI 4 binamızdaki imkânlar restaurant alanı, açık otopark alanı olarak sıralanabilir.

ARI BUÇUK

binamız, 1994 yılında kampüs giriş kapısı ve sürekli eğitim merkezi olarak yapılan binanın ARI Teknokent’e tahsisi ile 2011 yılı Eylül ayında hizmete girmiştir. Söz konusu bina İTÜ’ye ait olup şirketimiz tarafından kiralanmıştır. Toplam kapalı alanı 675 m2’ dir.

ARI 6 Enerji Teknokenti Binası

Enerji Enstitüsüne komşu olarak inşa edilmiş olup, enerji alanında Ar-Ge faaliyeti yapan firmaların faaliyet gösterdiği bir binadır.

ARI6 Binamızın, yapımı 2011yılında başlatılmış, 2014 yılı Ocak ayında hizmete girmiştir. Binada toplam 4600 m2 inşaat alanı ve toplam 2227 m2 ofis alanı bulunmaktadır. 98 kişilik konferans salonu, 14 ve 10 kişilik seminer/toplantı salonları, restoran alanı ve açık otopark alanı imkanları bulunmaktadır.

ARI 8 (Eski Otomasyon) Binası

2015 yılında binanın tüm kapalı alanları İTÜ’ den kiralanmıştır. Binanın kapalı alanı toplam 3.092 m2 büyüklüğünde olup 2016 yılı içerisinde hizmete açılmıştır.

ARI 9 Binası (İTÜ Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Binası)

Aralık 2015 tarihinde İTÜ’den kiralanmıştır. 6.500 m2 ofis alanı bulunmaktadır. Bina içerisinde 3 firma faaliyet göstermektedir.

İletişim:

ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş.
İİTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu
ARI 3 Binası No: 1101 34396 Maslak / İstanbul
Telefon : (212 )285 0313 (4 Hat)
Faks : (212 )285 2594
Internet : www.ariteknokent.com.tr
E-Posta : ariteknokent@ariteknokent.com.tr