YAYIN TEŞVİK DESTEKLERİ

Yayın Teşvik Destekleri Genel Bilgiler

İTÜ Geliştirme Vakfı kurulduğu ilk günden beri İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerine akademik araştırma teşviği bağlamında birçok destek vermiştir. Vakfımızın akademisyenlere verdiği destekler, üniversitemizin yurtdışı ilişkilerini geliştirmek, öğretim üyelerimizin küresel ölçekte tanınırlığını artırmak ve bilimsel ağlarını genişletmek amacı yanında akademik personelin kişisel ve kolektif çalışmalarını geliştirme amacına yönelik programlardır.

İTÜ Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal Yayınları Teşvik Programı, İTÜ’lü akademisyen ve araştırmacılara İTÜ tarafından belirlenen dergi ve kitaplarda yayın yapmalarını teşvik ederek Üniversitemizin yayın etkinliğini artırmaktır. Bu kapsamda verilen “yayın teşvik ödülleri” desteği, İTÜ BAP birimi tarafından yürütülmekte olup, tamamı Vakfımız tarafından karşılanmaktadır.

İTÜ Geliştirme Vakfı Yayın Ödülleri

2021 yılında Vakfımız Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ile, İTÜ Geliştirme Vakfı tarafından yıllardır verilen yayın teşvik ödüllerinin, “İTÜ Geliştirme Vakfı Yayın Ödülleri” olarak adlandırılması kararlaştırılmıştır.

2008 yılından bugüne kadar 8000’den fazla İTÜ akademisyenine toplam 9.296.774,95 TL İTÜ Geliştirme Vakfı Yayın Ödülleri dağıtılmıştır. Buna göre son üç yıl içerisinde yayın ödülleri alan akademisyen sayımız ve ödül miktarları aşağıda görülmektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı Yayın Ödülleri

Yıl

Ödül Alan Akademisyen Sayısı

Yıllık Toplam Destek

2019

792 Akademisyen

1.138.527,11 TL

2020

274 Akademisyen

351.743,00 TL

2021

1484 Akademisyen

1.743.643,30 TL


Başvuru İçin: http://bap.itu.edu.tr/yayin-tesvik