TEŞVİK BURSLARI

Genel Bilgiler

İTÜ Geliştirme Vakfı, Üniversitemizin lisans öğrencilerine BURS Programını 2019-2020 Öğretim yılından itibaren başlatmış bulunmaktadır. Burslar başarı ve ihtiyaç ölçütleri göz önünde bulundurularak belirlenir.

YKS sınavından ilk 1000 kişinin arasına girerek İTÜ’yü tercih eden öğrenciler özel nitelikte “teşvik bursu” ile desteklenir. Teşvik Bursu almaya hak kazanmış öğrencilerimize eğitim süresi boyunca genel not ortalamasının (GNO) 3.00’ün altına düşmemesi koşulu ile aylık 1000 ila 3000 TL arasında değişen burslar verilir.

Teşvik Bursu, ilk yıl için İTÜ’den merkezi sınav sistemiyle alınan bilgilere göre kararlaştırılırken, ikinci sınıftan itibaren burslar vakıf yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirilecektir. Öğrencinin genel not ortalamasının 3.00’ün altına düşürmemesi koşulu ile bursu her sene devam eder. Bursların süresi dokuz aydır. Bu burs türünde, başka bir başvuru koşulu aranmaz.