ÜNİVERSİTEYE SUNULAN DESTEKLER

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde büyük bir özveri ile çalışmış ve çalışmakta olan bütün eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme konularında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak; bu camianın gelişme olanaklarını artırmak; Üniversitemizin ulusal ve uluslararası platformlardaki yerini üst düzeylere taşımak; eğitim ve öğretim içeriğini, standartlarını, erişilebilirliğini ve kalitesini yükseltmek amaçlarını güden İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne gerek maddi gerekse manevi çok çeşitli hizmet ve olanaklar sunmaktadır.

Bu kapsamda Vakfımızın İTÜ’ye doğrudan sunduğu olanaklar arasında eğitim öğretim, spor, sosyal vb. merkezler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, bu tesisleri işletmek, var olan İTÜ kuruluşlarının korunmasına, değerlendirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak, Üniversitemize davet edilen bilim insanı veya uzmanların masraflarının karşılanması yer almaktadır.

Vakfımızın amaçları doğrultusunda İTÜ’ye verdiği desteklerin başlıcaları şunlardır;

Vakfımız tüm bu hizmet ve olanakları, üniversitemizin talepleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir.