ÜNİVERSİTEYE SUNULAN DESTEKLER

İTÜ ‘ye Destekler Hakkında Genel Bilgiler

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde büyük bir özveri ile çalışmış ve çalışmakta olan bütün eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme konularında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak, bu camianın gelişme olanaklarını artırmak, üniversitemizin ulusal ve uluslararası platformlardaki yerini üst düzeylere taşımak, eğitim ve öğretim içeriğini, standartlarını, erişilebilirliğini ve kalitesini yükseltmek amaçlarını güden İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne gerek maddi gerekse manevi anlamda çok çeşitli hizmet ve olanaklar sunmaktadır.

Bu kapsamda Vakfımızın İTÜ’ye doğrudan sunduğu olanaklar arasında eğitim öğretim, spor, sosyal vb. merkezler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, bu tesisleri işletmek, var olan İTÜ kuruluşlarının korunmasına, değerlendirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak, üniversitemize davet edilen bilim insanı veya uzmanların masraflarının karşılanması yer almaktadır.

Vakfımızın amaçları doğrultusunda İTÜ’ye verdiği başlıca destek kategorileri şunlardır;

Vakfımız tüm bu hizmet ve olanakları, üniversitemizin talepleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

2022 Yılı İTÜ ‘ye Destekler

İTÜ Geliştirme Vakfı her yıl olduğu gibi 2022 yılı içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesinin talepleri doğrultusunda birçok destekte bulunmuştur. 2022 yılı içerisinde üniversitemize proje bazlı verilen bazı destekler; 

İTÜ Kazı Evi Projesine Destek Verildi

Antalya İli Elmalı İlçesi Beyler Mahallesi’nde bulunan Hacımusalar Höyük Kazı çalışma alanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru neticesinde, 2022 yılı itibari ile İstanbul Teknik Üniversitesi’ne tahsis edilmiş olup, ilgili kazı çalışmalarının İTÜ himayesinde yürütülmesine karar verilmiştir. Kazı çalışmaları esnasında konaklama yapılacak olan kazı evinin bakım onarımı toplam 228.808,83 TL tutacağı tespit edilmiştir. Söz konusu ihtiyaç olan tadilat işleri başlatılmış ve tadilat esnasında tüm masraflar vakfımızın bütçesinden karşılanmıştır. İTÜ Geliştirme Vakfı, bilime ve ülkemize katkı sağlayacak bu ve benzeri projelere destek vermeyi görev bilir.

image


image


İTÜ Uluslararası Üyelikler

İTÜ Geliştirme Vakfı, üniversitemizin uluslararası düzeyde bilinirliğini artırmak, iş birlikteliğini geliştirmek ve güçlendirmek için, dünyanın önde gelen eğitim ve araştırma kurumları ile yapmış olduğu muhtelif üyelikleri her yıl düzenli olarak kendi bütçesinden karşılamaktadır.   

2022 yılı içerisinde, üniversitemiz adına vakfımız tarafından yapılan yurtdışı üyelik ödemeler toplamı 737.672,58 TL olarak gerçekleşmiştir. 


2022 Yılında Vakıf Bütçesinden Yapılan Yurt Dışı Üyelik Ödemeleri

 

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) 2021 Üyelik Aidatı Ödemesi

684.783,87 TL

Advanced Technology Higher Education Network (ATHENS) 2022 Üyelik Aidatı Ödemesi

44.558,63 TL

Community of Mediterranean Universities (CMU) 2021 Üyelik Aidatı Ödemesi

8.330,08 TL


Üniversiteye Destekler

İTÜ Uluslararası Üyelik Desteği                                  : 737.672,58 TL İTÜ 

Kazı Evi Tadilat Desteği                                               :  228.808,83 TL 

MİAM                                                                           :  977.911,56 TL 

Sempozyum ve Seminer                                               :  537.919,10 TL 

Diğer                                                                             :   156.826,00 TL 

Akademisyenlere Destekler 

İTÜ Geliştirme Vakfı Yayın Teşvik Ödülleri                : 1.635.731,07 TL 

Yurt Dışı Bilimsel Toplantılara Katılım Destekleri      :       37.866,39 TL 

Öğrencilere Destekler

Öğrenci Bursları                                                           : 6.050.922,14 TL 

Öğrenci Proje Destekleri                                              :    160.719,65 TL 

2022 yılında üniversitemize tahsis etmiş olduğumuz destekler toplamı 10.524.377,32 TL olarak gerçekleşmiştir.