ÖĞRENİM BURSLARI

Öğrenim Bursları Genel Bilgiler

İTÜ Geliştirme Vakfı üniversitemiz bünyesinde lisans eğitimlerini yapmakta olan öğrencilerimize burslar vermektedir. Her yıl verilmekte olan öğrenci bursları başarı ve ihtiyaç kriterleri göz önünde bulundurularak belirlenir.

Üniversitemize lisans eğitimine devam eden ihtiyaç sahibi ve başarılı olan öğrencilerimize “öğrenim Bursu” vermektedir.

Genel not ortalaması ’nın (GNO) 2,50 puanın üstünde olan ve bursa ihtiyaç duyan öğrencilerimize bir akademik takvim yılı (9 ay) boyunca aylık 500 TL sunulan burs türüdür.

Başvuru Koşulları

Başvuru Evrakları

Süreç ve Yapılması Gerekenler

Yapılan başvurular, Vakfımız Yönetimi ve/veya Yönetim Kurulumuzca gerekli incelemeler yapılarak değerlendirilir ve asil bursiyerlerin belirlenmesi için mülakata çağrılır. Başvuru dosyalarının değerlendirilmesi, başvuru formu ve ek belgeler incelenerek puanlama yoluyla yapılır. Puanlama sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrencilerimizin e-mail yolu ile bildirilir. Burslar esas olarak yıllıktır, ancak burs koşullarını sağlayan öğrencilerin bursları devam eder.

Burs başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerimize verilen burs imkanlarından yaralanmak isteyen öğrencilerimizin, yukarda belirtilen evraklarla birlikte, aşağıda Burs Başvuru Formu linki üzerinden başvuru formunu online olarak doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurması gerekmektedir. Doğru beyanda bulunmayanlar hakkında İTÜ Disiplin Yönetmeliği uyarınca öğrenci disiplin soruşturması açılır, gerekli ceza verilir ve durum öğrencinin siciline islenir. Burs başvurusunda verilen bilgiler gizli tutulacaktır.

İTÜ GV Öğrenim Bursu için tıklayınız