ÖĞRENİM BURSLARI

Öğrenim Bursları Genel Bilgiler


İTÜ Geliştirme Vakfı, 2019 yılından bugüne kadar kesintisiz olarak, Üniversitemizde lisans eğitimine devam eden ihtiyaç sahibi ve başarılı olan öğrencilerimize “öğrenim bursu” vermektedir.

Öğrenim burslarıyla ilgili süreç, bursların vakfımız web-sayfası üzerinden ilan edilip, yine aynı platform üzerinden başvuruları alması ile başlatılmış olur. Sonrasında başvurular burs komisyonumuz tarafından incelenerek sonuçlar öğrencilere e-mail yolu ile bildirilir. Burs ödemeleri bursa hak kazanan öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği IBAN numaralarına her ay düzenli olarak yapılır.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenim Burs Başvuruları Başladı

İTÜ Geliştirme Vakfı tarafından her sene İTÜ öğrencilerine tahsis edilen “Öğrenim Burs” başvuruları bu yıl 25 Eylül–29 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacaktır. 

2023-2024 Bursları

2022-2023 eğitim-öğretim döneminde mezun olan öğrencilerimizin yerine seçilecek olan yeni bursiyerlerin belirlenmesi için, vakfımızın web-sayfasında ve sosyal medya hesaplarından duyurular yapılacaktır.
 
 Bu hesaplar takip edilerek vakıf web-sayfası üzerinden https://www.itugvakif.org.tr/h/sayfa/ogrenim-burslari uzantısında oluşturulacak Burs Başvuru Yap linki üzerinden başvurular alınacaktır.

Öğrenciliği devam eden ve genel not ortalaması (GNO) 2.50 puanın altına düşmemiş öğrencilerin ise bursları devam edecektir. 

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Bursu   2000 TL ‘ye Yükseltildi

Vakıf Yönetim Kurulumuzun 14 Eylül 2023 tarihinde almış olduğu kararla, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Öğrenim Bursları’nın 2000 TL ‘ye yükseltilmesi kararı almıştır.

Bursiyer Sayısı 700‘den 750‘e Yükseltildi

İTÜ Geliştirme Vakıf ve Arı Teknokent Yönetimleri 2023-2024 eğitim- öğretim yılı başında, 400 tanesi İTÜ Geliştirme Vakfı, 350 tanesi de İTÜ Arı Teknokent tarafından sağlanmak üzere toplam 750 öğrencimize burs verme kararı almıştı. Böylelikle yeni eğitim döneminde bursiyer sayımız 700’den 750’ye yükseltilmesine karar verilmiştir.  

2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenim Burs Ödemeleri Tamamlandı

Vakıf Yönetimimiz dönem 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında, 350 tanesi İTÜ Geliştirme Vakfı, 350 tanesi de İTÜ Arı Teknokent tarafından sağlanmak üzere toplam 700 öğrencimize burs verme kararı almıştı. Bu kapsamda burs almaya hak kazanan bursiyer öğrencilerimize 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde öğrenim burs ödemeleri tamamlanmış olup, 635 öğrencimize toplam 5.668.800,00 TL öğrenim bursu verilmiştir.

Rakamlarla Öğrenim Bursu

 

İTÜ Geliştirme Vakfı Öğrenim Bursu

Yıl

Bursiyer Sayısı

Burs Miktarı

Burs Sayısı

Toplam Ödenen Burs

2019 Güz

248 Öğrenci

500

4 Ay

496.000,00 TL

2020

232 Öğrenci

500

9 Ay

1.045.500,00 TL

2021 Bahar

206 Öğrenci

500

5 Ay

514.000,00 TL

2021 Güz

539 Öğrenci

650

4 Ay

1.401.400,00 TL

2021 Güz

15 Öğrenci

650

3 Ay

29.250,00 TL

2022 Bahar

554 Öğrenci

650

5 Ay

1.762.800,00 TL

2022 Güz 

635 Öğrenci

1000

4 Ay

2.540.000,00 TL

2023 Bahar

635 Öğrenci

1000

5 Ay

             3.128.000,00 TL

 

 

 

Toplam

10.916.950,00 TL

 Burs Başvuru Koşulları

Genel not ortalaması ’nın (GNO) 2,50 puanın üstünde olan öğrencilerimize bir akademik takvim yılı (9 ay) boyunca aylık 2000 TL Burs verilmektedir.
 
 * Vakfımızın öğrencilere sunduğu burs imkânlarından yararlanmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi olmak ön koşuldur.

* Maddi olanaklarının öğrenimini sürdürebilmesi için yetersiz ve bu nedenle desteğe ihtiyacının bulunması,

* Lisans programına başlamış olması,

*Öğrenimini başarı ile sürdürmesi, GNO 2,5 üzerinde olması,

* İTÜ Disiplin cezası almamış olması, (Burs alan öğrencilerimizin Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle, uyarma cezası dışında cezalandırılmaları halinde bursları kesilir.

* İTÜ yabancı dil hazırlık okulunu bir yılda başarı ile tamamlamak.

Süreç ve Yapılması Gerekenler

Burs başvuruları için, burs başvuru formu sayfasında bulunan “İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖĞRENİM BURSU AÇIKLAMA VE BAŞVURU BELGELERİ” bağlantısında belirtilen açıklamalar ve istenen belgeler incelenerek, aşağıda verilen link üzerinden başvuru formunun doğru ve eksiksiz bir şekilde son başvuru tarihinden önce doldurulması gerekmektedir.
 
 Burs başvuru tarihinin sonlanması ile, ilk kez burs başvurusu yapan bursiyer adaylarına e-maille bilgi verilir ve öğrenciden, başvuru formu ile birlikte, istenen diğer belgeleri eksiksiz olarak burslar@itugvakif.org.tr adresine tek bir e-mail ile göndermeleri istenir.

Belgeleri vakfımıza ulaşan başvurular Vakıf Yönetimi tarafından incelenerek puanlama yoluyla değerlendirilir. Puanlama sonucunda, nihai değerlendirme burs almaya hak kazanan öğrencilerimize e-mail yolu ile bildirilir.


 Doğru beyanda bulunmayanlar hakkında İTÜ Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca öğrenci disiplin soruşturması açılır, gerekli cezai işlem yapılarak, neticesi öğrencinin siciline işlenir. Burs başvurusunda verilen bilgiler KVKK gereğince gizli tutulacaktır.