YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU

İTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu, Vakıf senedinin 9. maddesine göre Vakıf Mütevelli Heyeti’nce 3 yıl süre ile görev yapmak üzere İTÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri arasından seçilen 8 asil üyeden oluşmaktadır. Vakfımızın 11 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda seçilen ve halen görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri Denetleme Kurulu Üyeleri aşağıdaki listede gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri
İsmail Koyuncu : Başkan
Mehmet İbrahimiye : Başkan Vekili
Melkan Gürsel : Başkan Vekili
Gülsün Sağlamer : Üye
Güngör Evren : Üye
Hasan Hüseyin Arıkan : Üye
Hüseyin Hüsnü Akın : Üye
Oktay Aras : Üye
Suzan Esin : Üye
Denetleme Kurulu Üyeleri 
Nadir Yayla : Üye
Şemsi Serap Çatalpınar  : Üye
Yüksel Başdemir : Üye