YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU

İTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu, Vakıf senedinin 9. maddesine göre Vakıf Mütevelli Heyeti’nce 3 yıl süre ile görev yapmak üzere İTÜ Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri arasından seçilen 8 asil üyeden oluşmaktadır. Vakfımızın 09 Aralık 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyeleri aşağıdaki listede gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri
HASAN ŞENER : Başkan
ALİ CİHAT AŞKIN : Başkan Vekili
ARZU ERDEM : Başkan Vekili
MEHMET ADNAN ÖCALGİRAY : Üye
ŞİNASİ METİN KAZANCI : Üye
MELKAN GÜRSEL : Üye
MEHMET İBRAHİMİYE : Üye
GÜLSÜN SAĞLAMER : Üye
Denetleme Kurulu Üyeleri 
VAHİT ERDEM : Üye
ŞAHAP ÖZER : Üye
GÜNER KOÇEL : Üye