ARI KÜLTÜREL AŞ

ARI Kültürel Sosyal ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Genel Bilgi

İTÜ Geliştirme Vakfı 1996-2004 döneminde 2004 yılında çıkarılan 5072 sayılı Vakıflar Yasasının yürürlüğe girmesine kadar İTÜ kampüslerinde Gümüşsuyu Erkek Öğrenci Yurdu 12 Gölet Yurdu, Vadi Yurtları, Ferhunde Birkan, , Ayşe Birkan Kız Öğrenci Yurdu, Zeynep Birkan Kız Öğrenci yurtları, Gök ve Arıoğlu yurtları ile 3000 yatak kapasitesi yaratmış ancak yasanın değişmesi ile birlikte bir kısım yurtların işletmesini İTÜ Yönetimine devretmiştir.

Halen Arı Kültürel A.Ş’nin faaliyet konusu öğrenci yurdu işletmeciliğidir. İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde bulunan Ferhunde Birkan Kız Öğrenci Yurdu, Ayşe Birkan Kız Öğrenci Yurdu, Zeynep Birkan Kız Öğrenci Yurdu, Gölet Yurtları (12 Blok), Mezunlar Erkek Öğrenci Yurdu ve Geçici Konukevi olmak üzere toplam 17 yurt işletmeciliğini yapmaktadır. Yurt kapasitesi 664 Kız kapasiteli, 654 erkek kapasiteli toplam kapasite 1318 kişidir. Vakfımız Kültürel A.Ş. üzerinden Arı Kültürel A.Ş’nin %48’ ine sahiptir.

Şirketimizin faaliyet konularından bazıları ise; öğretim yurtları inşaa etmek, kiralamak ve öğrenci yurtlarının işletilmesini üstlenmek; bu yurtların işletilmesinde gereksinim duyulacak her konuda tesisler, yardımcı işletmeler kurup işletmek; üniversitelilerin eğitim ve öğretim programı yanında her türlü yatırım projeleri ile ilgili ön araştırmalar, çalışmalar yapmak; fizibilite, inceleme ve etütler, programlar, bilimsel toplantılar, seminerler düzenlemek; eğitim ve öğretim danışmanlığı yapmaktır; İTÜ bünyesinde eğitim-öğretim, Ar-ge, inceleme, yayın ve uygulama faaliyetleri ile eğitim teknolojisi, yöntem ve malzemelerin geliştirilmesi konularında çalışmak; ülkemizde iktisadi, sosyal, kültürel, teknolojik, eğitim-öğretim hayatını, çevrenin bu konularla ilgili gereksinimlerini konu alan çalışma yürütmek; İTÜ akademik kadrosunun, öğrencilerinin, mezunlarının ve personellerinin çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel gereklerini karşılamak amacıyla münferiden veya diğer yerli yabancı firmalar ile tesisler inşaa etmek, kiralamak ve işletmektir.

İletişim:


Reşit Paşa Mah. İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi,
Ferhunde Birkan Öğrenci Yurdu, No:2-A, Kat: 1 Sarıyer/İstanbul
Telefon: 0212 285 71 61
Faks : 0212 285 71 60
İTÜ Yurt Ofisi: 0212 285 70 58 (Yurt Başvuruları direkt olarak İTÜ Yurt Ofisine yapılmaktadır.)