İTÜ GELİŞTİRME VAKFI KAMUOYU AÇIKLAMASI

İTÜ Rektörü Başkanlığında İTÜ İçin Kurulan Vakıf


İTÜ Geliştirme Vakfı, 1993 yılında mezunlarının Rektör başkanlığında kurduğu ve İTÜ’nün kalkınması ve çağdaş eğitim ve öğretim, araştırma ve inovasyon kapasitesinin arttırılması ve İTÜ’nün uluslararası düzeyde yarışmasını hedef alan bir Vakıftır.

İTÜ Geliştirme Vakfı, kurulduğu tarihten bugüne kadar, İTÜ’ye maddi ve manevi birçok hizmetlerde bulunmuş ve bulunmakta olan, Üniversitede gerçekleştirilen reform programlarının alt yapısını oluşturacak her türlü yatırımın yapılmasını mezunlarından ve İTÜ dostlarından sağladığı kapsamlı bağışlarla gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Kurulduğu yıllarda daha çok bağışlarla oluşturduğu kaynakları Üniversitenin uluslararası düzeyde yarışmasını sağlayacak yönde yoğunlaştırırken, 2000'li yılların başından itibaren iştirakleri aracılığı ile oluşturduğu kaynakları, başta Akademisyenler ve Öğrenciler olmak üzere Üniversitenin gelişme planları doğrultusunda gereksinim duyduğu her alana yönlendirerek İTÜ’ye ve ülkemize katkı sağlamaktadır.

İTÜ Geliştirme Vakfı, kurduğu laboratuvarlar, araştırma merkezleri, öğrenci merkezleri, yeni lisans ve yüksek lisans programlarının gerektirdiği her türlü alt yapı ile yapılan eğitim reformunu taşıyacak insan kaynaklarını destekleyen, eğitim programlarının uluslararası akreditasyonuna yönelik destek sağlayarak İTÜ’nün uluslararası düzeydeki kapasitesinin artırılmasına önemli katkılarda bulunmuş bir vakıftır.

Öğrenciler ve Öğretim Üyeleri İçin: Yurtlar ve Burslar ile Yayın Teşvik Ödülleri ve Okullar


Bu yatırımların yanında, İTÜ’de ihtiyaç duyulan yurtları yine mezun bağışlarıyla inşa ederek, 3119 yüksek standartta yatak kapasitesi yaratarak İTÜ öğrencilerin barınmasına önemli katkılar sağlamıştır. Bilindiği gibi yurt ücretleri İTÜ Rektörlüğü tarafından belirlenmekte, öğrenci yerleştirmeleri de yine Rektörlük tarafından yapılmaktadır. Bugün, İTÜ Geliştirme Vakfının yarattığı 3119 öğrenci kapasiteli yurtlardan, sadece toplamı 1084 kapasiteye sahip 12 Gölet Yurdu, Ferhunde Birkan Kız Öğrenci Yurdu ve Ayşe Birkan Öğrenci Yurdu iştirakimiz şirket tarafından Üniversiteye sadece arazi değil arazi ve bina kirasını da kapsayacak yüksek düzeyde kullanım bedeli ödenerek işletilmektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı bağışları ile yapılan ve toplamda 2035 kapasite içeren diğer yurtlar ile İTÜ, İTÜ Vakfı, İTÜ Mezunlar Derneği tarafından gerçekleştirilen 1679 yatak kapasitesi içeren toplam 3714 kapasiteye sahip yurtlar İTÜ Rektörlüğü tarafından işletilmektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı, yurt yatırımları dışında hem İTÜ camiasını bütünleştirmek hem de bu camianın toplumla ara kesitini yaratmak üzere mensup ve mezun çocukları için kurduğu ancak yaklaşık %40-45 kapasitesiyle de tüm topluma, ana okulundan liseye kadar yüksek nitelikli eğitim ve öğretim kurumları ile 1999 yılından itibaren İTÜ Maslak Kampüsü’nde, 2011 yılından itibaren de Beylerbeyi Kampüsünde kendi iştiraki şirket aracılığı ile çok başarılı hizmetler vermektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı, 250 öğrenciye sağladığı burs miktarını bu yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen burs miktarı olan 650,00 TL’sını esas almak sureti ile ARI Teknokent AŞ’nin de katkılarını alarak burs sayısını 550 öğrenciye çıkarmış bulunmaktadır.

İTÜ Geliştirme Vakfı, gelirlerinin %80’ini kuruluş amacına uygun olarak başta İTÜ’ye aktarmaktadır. Buradaki en önemli katkılardan biri öğretim üyelerinin bilimsel başarılarının göstergesi olan uluslararası taranan dergilerdeki yayınlar için verilen İTÜ Geliştirme Vakfı Ödülleri’dir. 2021 yılı içinde bu ödüller için ödenen miktar 2.000.000,00-TL.’sına ulaşmaktadır.

İTÜ ve Ülke İçin Yüz Akı Bir Ar-Ge Merkezi: İTÜ ARI Teknokent


Öte yandan, yine İTÜ Geliştirme Vakfı tarafından 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu doğrultusunda kurulan ve 2002 yılında faaliyete geçen İTÜ ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş., kanunun amacında belirtildiği üzere “üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin iş birliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek” için çalışmaktadır. Bu amaç ise tüm dünyadaki başarılı örneklerde de görüldüğü gibi, araştırmacılar ve araştırmacı adaylarıyla üretim sektörlerinin birlikteliğini gerektirir. Teknokentler bu gerekçeyle Üniversitelerin içinde veya yanında yapılanırlar. İTÜ ARI Teknokent hem ülkemiz hem de uluslararası düzeyde, İTÜ’ye saygınlık kazandıran başarılı Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır.

İTÜ Rektörlüğü Makamına Yaraşmayan, Gerçekleri Çarpıtan Talihsiz Duyuru


Bizzat Yönetim Kurulu Başkanı’nın İTÜ Rektörü olduğu Vakfımız ve Vakfımızın kâr amacı gütmeyen şirketlerine karşı, 5 Ekim ve 7 Ekim 2021 tarihlerinde İTÜ Rektörlüğü tarafından yapılmış olan duyurular, İTÜ’nün 248 yıllık tarihinde benzeri görülmemiş ölçüde gerçekleri çarpıtan “talihsiz” açıklamalardır.

İTÜ Geliştirme Vakfı’na ve Vakfın bağışçıları olan İTÜ mezunlarına yapılan bu haksızlık ve vefasızlığa rağmen, İTÜ Geliştirme Vakfı olarak, İTÜ var olduğu sürece öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz, araştırmacılarımız, mezunlarımız, Üniversitemiz ve ülkemize katkı sağlamak ve Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için Vakfımızın amaçları doğrultusunda kamu yararını gözeterek faaliyetlerimize devam edeceğiz.

Durumu İTÜ camiasının ve Üniversitenin hizmet ettiği tüm toplumun bilgisine sunuyor, İTÜ Rektörlüğünü makamın gerektirdiği sorumluluğa uygun davranmaya davet ediyoruz.